Our Recent Posts

Tags

กินแบบสาวราศีธนู (Sagittarius Food Style)


สาวแห่งความเป็นผู้นำที่แท้จริงอย่างสาวราศีธนู มักจะเป็นคนเปิดเผย ร่างเริง สดใส และไม่ชอบอยู่นิ่ง ๆ ต้องหาอะไรทำตลอดเวลา กิจกรรมแปลกใหม่ที่ใคร ๆ ไม่ทำแต่สาวธนูจะทำอย่างไม่รีรอใคร สรรหาความตื่นเต้นให้ชีวิตตลอดเวลา แต่ก็มักมีมุมอารมณ์หุนหันไม่คงที่บ้างเหมือนกัน เรื่องอาหารก็จะค่อนข้างแปลกจากทุกราศีที่ผ่านมาเพราะจะโปรดปรานอาหารแปลกตาและเอ็กโซติกรสจัด ๆ จะยิ่งชอบมากเป็นพิเศษ ที่น่าเป็นห่วงของสาวราศีนี้ก็ตรงไม่ค่อยมีความสมดุลในชีวิตเพราะวันนี้สาวธนูเกิดอยากทานอาหารขึ้นมาก็จะทานหมดทุกสิ่ง แต่อีกวันอาจจะไม่ทานอะไรเลยทั้งวันซะอย่างนั้นซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคกรดไหลย้อนนั่นเอง ดังนั้นสาวราศีธนูควรสร้างสมดุลให้กับชีวิตและเน้นทานผักสด ๆ ให้ได้ทุกมื้อ

Good: มะเขือเทศ แอสพารากัส เซเลรี่ ส้ม

Bad: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดสรรปริมาณอาหารที่ทานให้พอดีกัน

About the Author: