Our Recent Posts

Tags

Organic and Natural Expo Thailand 2017

ใครจะไปคิดว่างานเพาะปลูกการเกษตรจะมาเชื่อมโยงกับความสวยความงามอย่างเรื่องการดูแลผิวได้ ถ้ายังไม่หายข้องใจก็ลองทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์อันไม่คุ้นชินนี้ในงาน Organic and Natural Expo 2017 เมื่อวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

เกษตรอินทรีย์ (Organic) คืออะไร ?

การทำการเกษตรอินทรีย์คือการเพาะปลูกโดยปราศจากสารเคมี โดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (INTERNATIONAL FEDERATION OF ORGANIC AGRICULTURE MOVEMENTS) หรือ IFOAM ได้ให้ความหมายอย่างเป็นทางการไว้ว่า “เป็นระบบเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทาง สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นที่หลักการปรับปรุงดิน”

เกษตรอินทรีย์เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางได้อย่างไร ?

หลาย ๆ คนมักคิดว่าเรื่องการเกษตรมักจะเดี่ยวข้องกับอาหารโดยตรงซะมากกว่า ซึ่งนั้นก็ไม่ใช่ความคิดที่ผิด แต่ในด้านความสวยความอย่างเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวก็เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นกัน สารสกัดต่าง ๆ ที่เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางมักมาจากธรรมชาติซธส่วนมาก ดังนั้นการเพาะปลูกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสารสกัดเหล่านั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ถ้าการเพาะปลูกโดยทั่วไปที่ใช้สารเคมีในกระบวน เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี เป็นต้น พืชก็จะได้รับสารเคมีเหล่านั้นและสะสมไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของตัวพืชเอง เมื่อทำการเก็บเกี่ยวและนำพืชมาสกัดสารเคมีต่าง ๆ ที่พืชได้สะสมไว้ก็ยังคงอยู่ และสามารถปนเปื้อนกับสารสกัดที่ได้จากการสกัดพืชอีกด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือส่งผลเสียทั้งแก่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดนั้นเป็นส่วนผสมและผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นด้วย

อนาคตกับการเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างไร ?

คนในสังคมในปัจจุบันหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นทั้งเรื่องอาหารการกินและการดูแลตัวเอง และออร์แกนิคก็จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่การเพาะปลูกอีกต่อไป ซึ่งในอนาคตเราอาจได้พบกับเครื่องประดับออร์แกนิค เช่น ไข่มุก จากหอยมุกที่เลี้ยงแบบออร์แกนิค เป็นต้น

วิถีชีวิตแบบชาวออร์แกนิค

หากว่ากันตามตรงการปฎิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในปัจจุบันอาจเป็นเรื่องยากสักหน่อย เพราะสารเคมีนั้นให้ผลเร็วและชัดเจนทันกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แต่ถ้าคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาในอนาคตก็อาจเรียกว่า “ได้ไม่คุ้มเสีย” ดังนั้นจึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ตระหนักถึงผลเสียที่อาจจะตามมาในอนาคตที่ตัวพวกเขาจะได้รับจึงได้เปลี่ยนการใช้ชีวิตมาเป็นวิถีชีวิตแบบธรรมชาติไม่พึงสารเคมี ซึ่งไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเคมีเลยแต่เลือกที่จะใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มากกว่า เริ่มจากอาหารที่เน้นใช้พืชผักแบบปลอดสารเคมี เนื้อสัตว์ก็เน้นการเพาะเลี้ยงแบบธรรมชาติ และการดูแลตัวเองก็เน้นใช้เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาตินั้นเอง

อาจกล่าวได้ว่าออร์แกนิคนั้น อันที่จริงเริ่มต้นจาก “ความรัก” ความรู้สึกที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักให้นานที่สุด จึงแปรเปลี่ยนเป็นความสนใจและค้นหาวิธีที่สามารถดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้คำตอบออกมาว่าการใช้ชีวิตแบบหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือมีวิถีชีวิตแบบชาวออร์แกนิคนั้นเป็นหนทางที่ยั่งยืนที่ดีที่สุด

เราจะสังเกตุได้ว่าจำนวนผู้คนที่เข้าร่วมงาน Organic and Natural Expo 2017 ค่อนข้างมีจำนวนมากเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เราได้เห็นคนในสังคมไทยเริ่มหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น และหวังว่าในอนาคตก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นไปอีก ...

ABOUT THE AUTHOR :

(+66) 02 026 7730

©2020 BY ORIGANI THAILAND. DESIGN BY LSBKK.COM