Our Recent Posts

Tags

Why Organic is Better ?


เราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า"ความรัก"ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต เมื่อมีความรักเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารัก แต่ความรักจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อเราแบ่งปันความรักนั้นไปสู่ทุก ๆ คนบนโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้หรือเลือกเพื่อคนที่เรารักย่อมควรที่จะไม่ทำร้าย และทำลายสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม... เรามี 5 เหตุผลดี ๆ ว่าทำไมจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิค

1. รักษาชีวิต (Safe)

เราอาจต้องยอมรับความจริงที่ว่าการเพาะปลูกนั้นย่อมต้องใช้สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตให้ทันตามความต้องการของท้องตลาด และเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็ต้องยอมรับอีกเช่นกันว่าสารเคมีเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่ในพืช ผัก ผลไม้ที่เราต้องบริโภคเข้าไปในทุก ๆ วัน เมื่อเกิดการสะสมในร่างกายเรื่อย ๆ ในอนาคตโรคร้ายทั้งหลายก็จะแห่กันมาทักทายประหนึ่งเพื่อนสนิทกันมานาน