Our Recent Posts

Tags

ORIGANI LIFESTYLE


...ORIGANI Lifestyle...

ถ้าจะเปรียบ ORIGANI กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันก็คงเป็นคนประเภท "ช่างเลือก" ซึ่งจะเลือกใช้แต่สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีที่สุดเท่านั้น...

ช่างเลือกกิน (EATING)

ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับประโยค "You are what you eat." กันไม่มากก็น้อย ซึ่งการกินที่ดีที่สุดไม่ใช่การทานน้อยที่สุดหรือมากที่สุดแต่คือการทานให้พอดีที่สุดต่างหาก คนช่างเลือกจะพิถีพิถันเป็นพิเศษในการสรรหาวัตถุดิบที่จะต้องเน้นว่ามาจากธรรมชาติจริง ๆ เพื่อมาเป็นส่วนประกอบของอาหารในแต่ละจาน การเลือกกินผักออร์แกนิคจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนช่างเลือก เพราะผักออร์แกนิคจะปราศจากยาฆ่าแมลงและสารเคมี จึงทำให้มั่นใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันก็มีร้านอาหารออร์แกนิคมากมายให้เลือกทานจึงไม่ต้องกังวลเลยว่าการมีไลฟฺสไตล์แบบ"คนช่างเลือกกิน"นั้นจะเป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวัน

ช่างเลือกอ่าน (READING)

นอกจากการทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้ว การอ่านก็เป็นการเติมอาหารให้กับสมองเช่นเดียวกัน ดังนั้นการเลือกอาหารสมองที่อุดมไปด้วยข้อมูลดี ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน คนช่างเลือกอ่านไม่จำเป็นต้องเลือกอ่านเฉพาะหนังสือวิชาการเท่านั้นแต่จะเลือกหนังสือที่มีสาระอ่านเเล้วได้ประโยชน์ และอาจรวมไปถึงการเลือกวัสดุที่มาทำหนังสือด้วย เช่น กระดาษเป็นแบบกระดาษถน