Our Recent Posts

Tags

What's the different between 'Natural' and 'Organic' cosmetics?

คุณเคยสงสัยกันมั้ยคะว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแตกต่างกันอย่างไร ? วันนี้เรามีข้อมูลที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยให้กับคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกซื้อได้มากขึ้นกันค่ะ

ในปัจจุบันเรามักจะคุ้นหูกับคำว่า "เครื่องสำอางจากธรรมชาติ" และ "เครื่องสำอางออร์แกนิค" จากแบรนด์เครื่องสำอางต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะมีผู้บริโภคแบบคุณสักกี่คนที่รู้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดอย่างแท้จริง...

Natural Cosmetics คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้แปลว่า Ingredients ที่ใช้ทุกตัวมาจากธรรมชาติทั้งหมด แต่สามารถใช้ความว่า 'ธรรมชาติ' ได้เพราะว่าสัดส่วนของ Ingredients ที่มาจากธรรมชาติในผลิตภัณฑ์มีมากกว่าส่วนประกอบชนิดอื่น และมีสัดส่วนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

Organic Cosmetics คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติซึ่งจะต้องได้รับการควบคุมสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงกระบวนการการผลิตที่ปราศจากสารเคมีโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากและใช้ต้นทุนที่สูงมากในกระบวนการ เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้คำว่า 'ออร์แกนิค' จึงมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป เนื่องจากกระบวนการการผลิตที่เป็นไปได้ยากนี้ยังส่งผลให้มีการกำหนดระดับสัดส่วนของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นออร์แกนิคขึ้นเพื่อลดการสับสนและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งข้อกำหนดในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบของประเทศนั้น ๆ เราจึงขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้

1. 100% Organic: Ingredients ทุกตัวในผลิตภัณฑ์ต้องเป็นออร์แกนิคทั้งหมด

2. Organic: ผลิตภัณฑ์ต้องมี Ingredients ที่เป็นออร์แกนิคเป็นส่วนประกอบ 95 - 99.99% แต่อาจมีส่วนประกอบอื่น ๆ ด้วยประมาณ 1 - 5% เท่านั้น

3. Made with Organic Ingredients: ผลิตภัณฑ์ต้องมี Ingredients ที่เป็นออร์แกนิคเป็นส่วนประกอบ 70 - 94.99% และส่วนประกอบอื่น ๆ อีก 5 - 30%

4. Contain Organic Ingredients: มี Ingredients ที่เป็นออร์แกนิคเป็นส่วนประกอบน้อยกว่า 70% ลงไป

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ ORIGANI ทั้งหมดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Ingredients ที่เป็นออร์แกนิคเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น ORIGANI Angless by Nature ซึ่งมี Organic Ingredients เป็นส่วนประกอบถึง 88% ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม คุณจะได้รับความพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้อย่างแน่นอน ! สามารถหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.origanithailand.com

ABOUT THE AUTHOR :