women wearing makeup

นโยบายบริษัท

นโยบายการซื้อสินค้าและการชำระเงิน

  • ผลิตภัณฑ์ออริกานิ (ORIGANI) เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดยบริษัท สตาร์ชายน์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท โซลล์ ทรีตเมนต์ จำกัด ได้ผ่านกระบวนการเสียภาษีนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย และมีหมายเลขจดแจ้ง(อย.) อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

  • ราคาจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว

  • รูปแบบการจำหน่ายสินค้า บริษัทฯได้มีการเปิดจัดจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศและได้มีการแนะนำสินค้ารวมถึงสาธิตวิธีการใช้สินค้า และมีการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม อยู่ตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานขาย

  • การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ทั้งเป็นเงินสด และชำระผ่านบัตรเครดิตโดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหากลูกค้าต้องการที่จะทำการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตร และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระด้วยตนเอง

นโยบายเกี่ยวกับการคืนสินค้า / แลกเปลี่ยนสินค้า

  • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าไปเรียบร้อยแล้ว แล้วเกิดเปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้า แต่ในกรณีที่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวสินค้าได้ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากที่ทำการซื้อสินค้าและหากในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความเหมาะสม

นโยบายการรับประกันสินค้า

  • ในกรณีทิ่สินค้ามีปัญหาลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ทำการซื้อสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าจะต้องติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02 – 1736007 ~ 8   และในการเปลี่ยนสินค้าลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ไป

 

ในกรณีที่เกิดการแพ้เครื่องสำอาง

  • ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้เครื่องสำอางของออริกานิ (ORIGANI) ลูกค้าจะต้องนำภาพถ่ายมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันอาการแพ้มาจากส่วนผสมของเครื่องสำอางของออริกานิ (ORIGANI) จากโรงพยาบาลเท่านั้นทางบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการไม่รับใบรับรองแพทย์จากคลินิกเอกชน ติดต่อผ่านลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02- 1736007 - 8